Bursztynowy Skwer

2013-07-26 News

Od kilku tygodni trwają prace przygotowawcze budowy skweru handlowego przy ul. Zamkowej. 30.11.2011 r. Gmina Kruszwica w drodze przetargu sprzedała firmie AV Development Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania teren, który od lat burzył estetykę miasta w oczach mieszkańców oraz odwiedzających nasze miasto turystów.

Po okresie przygotowania dokumentacji na budowę obiektu w dniu 1 lipca 2013r., na zlecenie inwestora na terenie działki rozpoczęły się badania archeologiczne. Badania te wykonane zostały w oparciu o decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy. W trakcie prac wykonano 20 wykopów punktowych oraz 9 liniowych. Prace w terenie zakończone zostały w piątek, 12 lipca.

W trakcie badań nie wystąpiły relikty architektury murowanej czy też drewnianej, względnie ich elementy. Teren jest pozbawionym materiału kulturowego.

Sporządzony został protokół, zwalniający teren z dalszych badań oraz zezwalający na rozpoczęcie robót budowlanych.

W ramach tego projektu firma AV Development wraz z Urzędem Miejskim w Kruszwicy zorganizowała konkurs na nazwę oraz znak graficzny skweru handlowego przy ul. Zamkowej w Kruszwicy. Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wybrała pracę Filipa Siarkowskiego. Zwycięska praca stała się inspiracją do stworzenia nazwy obiektu oraz o znaku graficznego „Bursztynowego Skweru”.

 

26.07.2013 r. w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy pani Anna Urban Prezes Zarządu AV Development wręczyła nagrodę zwycięzcy konkursu. Nagrodą był tablet Samsung Galaxy. Po uroczystym wręczeniu nagrody pani Anna Urban oraz Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak udali się na teren przy u. Zamkowej gdzie przedstawiono obecny etap prac oraz harmonogram na najbliższe tygodnie. Teren budowy został poświęcony przez ks. Wojciecha Daneckiego proboszcza parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.

Wykonawcą będzie Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” z Kleczewa.

Otwarcie „Bursztynowego Skweru” planowane jest na grudzień 2013 r.