Open or close Facebook window.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023

08.06.2016
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023

W dniach od 11 września do 3 października odbył się II i III etap konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Dodatkowo w dniach 22-23 września odbyły się spotkania konsultacyjne. Działania te miały na celu zebranie opinii mieszkańców na temat zaprezentowanych założeń programu rewitalizacji oraz proponowanych zasad powołania i funkcjonowania Zespołu ds. realizacji programu rewitalizacji.

SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRUSZWICA NA LATA 2015 - 2023


Burmistrz Kruszwicy

informuje, że trwa II i III etap konsultacji społecznych

na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023

 

Gmina Kruszwica opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023 (GPR).
Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

 

W dniach od 8 do 30 czerwca 2016 r. odbył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczący analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kruszwica, obszarów wymagających wsparcia
(tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji. Na podstawie zebranych uwag
oraz propozycji został sporządzony i udostępniony publicznie raport z przeprowadzonego etapu konsultacji. Wszystkie zgłoszone sugestie zostały przeanalizowane pod kątem możliwości wpisania ich do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. W wyniku
w/w działań powstała wstępna propozycja całego dokumentu.

 

Przedmiotem II i III etapu konsultacji społecznych są zaprezentowane założenia programu rewitalizacji Gminy Kruszwica oraz zasady powołania i funkcjonowania Zespołu ds. realizacji programu rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kruszwica uwag, opinii i propozycji.

Konsultacje zostały zainaugurowane 11 września w trakcie imprezy plenerowej „Lato w Parku”
i trwać będą do dnia 3 października 2016 r.

 

W dniach 22-23 września 2016 r. odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023:

  • 22.09.2016 r.:

-      godzina 17.00 w Klubie Popiel na Osiedlu Zagople, przy ul. Kujawskiej 12,

  • 23.09.2016 r.:

-      godzina 13.00 w świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej,

-      godzina 16.00 w świetlicy wiejskiej w Żernikach.

 

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kruszwica www.gminakruszwica.pl
    w zakładce Inwestycje (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Inwestycje gminne (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023),
  • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 30), ul. Nadgoplańska 4, w godzinach pracy urzędu (7.15-15.15).

 

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać w czasie dyżurów konsultacyjnych pracowników urzędu, pani Olgi Barczak, (tel. 052 35-15-010 wew. 38)
lub pana Macieja Wasielewskiego, (tel. 052 35-15-010 wew. 30).

Dyżury odbywają się w każdy wtorek od godziny 7:15 do 15:15.

 

Wypełnione formularze można złożyć:

1.         drogą elektroniczną na adres um@kruszwica.um.gov.pl,

2.         drogą korespondencyjną na adres: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica,

KWESTIONARIUSZ NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY KRUSZWICA NA LATA 2015-2023 ETAP II. OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI ETAP III. USTALENIE ZASAD POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU DS. REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

3.         bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, ul. Nadgoplańska 4, Kruszwic.

.

.


.

Burmistrz Kruszwicy

ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych

na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023

 

 

Gmina Kruszwica opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023 (GPR).
Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

 

Przedmiotem konsultacji jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kruszwica, obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kruszwica uwag, opinii i propozycji.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 8.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

 

Dnia 16.06.2016 r. odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023:

-godzina 10.00 w Klubie Popiel na Osiedlu Zagople, przy ul. Kujawskiej 12,

-godzina 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Polanowicach,

-godzina 16.00 w Świetlicy wiejskiej w Chełmcach.

 

Formularz konsultacyjny będzie dostępny:

  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kruszwica http://www.kruszwica.um.gov.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Inwestycje Gminne,
  • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 30), ul. Nadgoplańska 4, w godzinach pracy urzędu (7.15-15.15).

 

Jednocześnie informujemy, iż dodatkowe informacje można uzyskać w czasie dyżurów konsultacyjnych pracownika urzędu, pani Olgi Barczak, bądź telefonicznie pod nr 052 35-15-010 wew. 38. Dyżury będą odbywać się w każdy wtorek od godziny 7:15 do 15:15.

 

Wypełnione formularze można złożyć:

 

1.         drogą elektroniczną na adres um@kruszwica.um.gov.pl,

2.         drogą korespondencyjną na adres: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica,

3.         bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, ul. Nadgoplańska 4, Kruszwica.