Oficjalna strona Urzędu Miasta Kruszwica

Aktualności blok

W miniony poniedziałek, 11 listopada przy Kolegiacie p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości – najważniejszego święta państwowego. W trakcie uroczystości wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz złożono kwiaty na grobie Powstańców Wielkopolskich

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych posiadających gospodarstwa rolne oraz członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, zainteresowanych i planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem, na bezpłatne szkolenia i kursy w ramach projektu „SKUTECZNY OUTPLACEMENT”.

Więcej informacji w załączeniu.

Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Zapraszamy na ZADUSZKI MUZYCZNE

pamięci Kory Jackowskiej.

Koncert odbędzie się w CKiS "Ziemowit" 17 listopada o godz. 17.00.

.

.

.

.

.

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść, jak wniosek w wersji tradycyjnej. Umożliwia on wystąpienia o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy.

 

Zapraszamy uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do uczestnictwa w III edycji konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny”, którego założeniem jest promocja postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska. Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

Od dziś kierowcy mogą korzystać z całej obwodnicy Inowrocławia. Prawie 5-kilometrowa trasa łączy się z wybudowanym przed dwoma laty 19-kilometrowym odcinkiem obwodnicy i omija miasto od północy.

Już 14 listopada w Poznaniu odbędzie się

V Międzyregionalna Konferencja pt. Szlak Piastowski - nowe wyzwania,

zorganizowana przez Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" oraz samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W załączeniu więcej informacji oraz program konferencji.

Kolejna edycja projektu BohaterON w naszej szkole właśnie dobiegła końca. Tym razem przebiegał pod hasłem: „ PAMIĘTAMY- DOCENIAMY” . Uczniowie klas III-VIII wzięli udział w zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego. Obejrzeli filmy, wysłuchali wspomnień i mieli okazję sami podyskutować na  temat tego wielkiego dzieła Polaków.

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną
w miejscowości Racice, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu.

2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 60/1, o powierzchni 0,2034 ha, sklasyfikowana jest jako grunty orne – RIVb.

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i pragną zostać odznaczone MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kruszwicy.

Akcja "Kujawsko-Pomorska gęsina na świętego Marcina” to również konkursy dla mieszkańców. Jednym z nich jest cieszący się zawsze ogromnym zainteresowaniem konkurs plastyczny dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami. Dziś publikujemy zasady jego tegorocznej odsłony.

Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Strony