Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe: Strona 8 z 10

Organizacje pozarządowe: Strona 8 z 10

Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nowe wzory druków!

 

Od dnia 3 września 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1). Wszyscy składający oferty w odpowiedzi na ogłoszone otwarte konkursy ofert zobowiązani są do stosowania nowych wzorów (tj. załącznik nr 1 do rozporządzenia – wzór oferty oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia – wzór sprawozdania).

Organizacje, które złożyły oferty przed 3 września 2016 r. rozliczenia składają wg starych wzorów tj. na podstawie rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r.

Oferty składane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) - tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert – korzystają ze wzorów określonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2)

Powyższe zmiany nie dotyczą zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica, które tak jak dotychczas są realizowane na postawie  Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica.


Rozporządzenie 17.08.2016

Rozporządzenie14.04.2016


Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

 

Nabór (36kB)

Formularz (63kB)

Oświadczenie (30kB)Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Ogłoszenie (117kB)

Formularz oferty (97kB)

Instrukcja (162kB)

Formularz sprawozdania (74kB)

Załącznik do umowy (192kB)


p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń