Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Nabór członków 

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie

Ogłaszamy nabór osób do komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Kruszwicy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

nabór członków
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie członka


---------------------------------------------------------------------------

BURMISTRZ  KRUSZWICY ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- ratownictwa i ochrony ludności,
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniuustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

oraz

w formie powierzania realizacji zadań w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki:

ogłoszenie konkursowe
formularz oferty
informacja o nr konta
aktualizacja kosztorysu i harmonogramu
formularz sprawozdania


-------------------------------------------------------------------------
Konsultacje Programu współpracy Gminy Kruszwica z OPP na rok 2019

Uprzejmie informujemy, iż prowadzone są konsultacje Programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Konsultacje prowadzone poprzez stronę internetową oraz w formie spotkania, które odbędzie się 20 listopada br.

Załączniki:

http://gminakruszwica.pl/pl/news/konsultacje-programu-wsp%C3%B3%C5%82pracy-gminy-kruszwica-z-opp-na-rok-2019

--------------------------------------------------------------------------


Szkolenie z wypełniania ofert na rok 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu z wypełniania ofert za pomocą NOWEGO GENERATORA OFERT, który posłuży do realizacji otwartych konkursów ofert realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2019.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. (wtorek) w godz. 16.30-18.30 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2 (Patio I piętro).

Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków w otwartych konkursach ofert na rok 2019 r. (ogłoszenie konkursów planowane jest na grudzień 2018 r.) będzie się odbywać wyłącznie za pomocą nowego generatora ofert. Nie będzie możliwości złożenia samej wersji papierowej oferty lub wersji elektronicznej w dotychczas obowiązującym generatorze ofert.

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona do 150 osób.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. drogą mailową, na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie do pracowników Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

------------------------------------------------------------------------


 BURMISTRZ  KRUSZWICY

 

na podstawie Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy

 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica

 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 203, poz. 2805)
       ogłasza otwarty konkurs ofert
       na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu

w Gminie Kruszwica w 2018 r.

Załącznik: 
oferta.doc 59 KB
ogloszenie_konkursowe.doc 78 KB
sprawozdanie.doc 60.5 KB
zaktualizowany_kosztorys.docx 19.42 KB
zaktualizowany_harmonogram.docx 18.68 KB
p w ś c p s n
1
2
3
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela): Dni Gopła
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 11 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 12 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 14 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 16 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
26
27
28
29
30
Events of the day 31 Sierpień 2019 (sobota)
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń