Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej w m. Sławsk Wielki, gm. Kruszwica.