Projekt uchwały - zmiana studium (Arturowo i Karczyn)