Umiem pływać – zawód ratownik

Gmina Kruszwica jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie − wnioskodawca w oparciu o zapisy art. 39 Ustawy z dn. 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiej rundy konkursu FEKP.08.27-IZ.00-027/23 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.27 Kształcenie ogólne OPPT.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

 

AKTUALIZACJA (23.04.2024r.) : INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA:
 
Gmina Kruszwica działając w oparciu o zapisy art. 39 Ustawy z dn. 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), informuje o wyborze partnera, w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach drugiej rundy konkursu  FEKP.08.27-IZ.00-027/23 z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.27 Kształcenie ogólne OPPT.
 
W postępowaniu  wybrano ofertę Stowarzyszenia Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Kruszwicy.
Była to jedyna złożona oferta.

Oferta jest zgodna z wymaganiami ogłoszenia o wyborze partnera.