RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
  2. Z inspektorem ochrony danych Gminy Kruszwica można skontaktować się poprzez adres e-mail:  iodat[0]kruszwica [dot] um [dot] gov [dot] pl;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie gminakruszwica.pl
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z eUsługą, z której Pani/Pan korzysta
  5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
  7. Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie gminakruszwica.pl

 


Source url: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/en/node/184

Attachments
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif