Plany inwestycyjne na dany rok

plany 2024[0]Podczas grudniowej Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy uchwalony został budżet gminy na 2024  rok. Wydatki zaplanowano na poziomie 118 092 857,90zł. Największe środki pochłoną zadania związane z: oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą - ponad 35 mln. zł (29,9 % wydatków ogółem), pomocą społeczną - 18,2 mln. zł (15,4 % wydatków ogółem) oraz gospodarką komunalną - 15,6 mln. zł (13,2 % wydatków ogółem). Na uwagę zasługuje kwota, jaką kruszwicki samorząd przeznaczy na realizację inwestycji - to jest 24 141 036, 00 zł.

W bieżącym roku planowane jest m.in. rozpoczęcie rozbudowy budynku Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

Przebudowane zostaną ulice Orla, Krucza oraz drogi gminne w Skotnikach, Tarnowie, Brześciu i Polanowicach. Ponadto zostaną wykonane dokumentacje na przebudowy kolejnych dróg w: Orpikowie, Arturowie, Rożniatach, w Chełmcach oraz dróg gminnych na odcinkach Piecki - Bachorce, Piaski –Maszenice – Zaborowo I etap, Sukowy – Chrosno I etap, Wola Wapowska – Marcinki I etap.

Część zadań zrealizowanych zostanie z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wartość dofinansowania: ok. 1.900.000,00zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).

Zaplanowano również opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych  w Mietlicy i Lachmirowicach. Wykonanie dokumentacji dla dwóch ostatnich dróg to zadania ważne nie tylko dla mieszkańców tych miejscowości, ale również kolejny krok dla rozwoju turystyki rowerowej na terenie naszej Gminy.

Ponadto, Gmina Kruszwica pod koniec 2023 roku podjęła się wspólnej realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 412, łączącej gminę Kruszwica z gminą Inowrocław. Kruszwicki samorząd zabezpieczył w budżecie na 2024r. środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a zadanie zostało wpisane do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

„Konsekwentnie utrzymujemy stabilną politykę finansową Gminy, tak by oszczędnie, efektywnie i gospodarnie zarządzać zgromadzonymi dochodami. Staramy się racjonalizować wydatki bieżące i pozyskiwać środki zewnętrzne, by zapewnić płynność inwestycyjną i rozwojową Gminy, nie zapominając o dostarczaniu mieszkańcom Kruszwicy usług publicznych na dobrym poziomie”  – mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

W 2024 roku kontynuowane będzie zadanie związane z uporządkowaniem gospodarki wodno – kanalizacyjnej. W ramach II etapu zostanie wykonana kanalizacja w ulicach Włocławskiej i Wiosennej. Zadanie jest realizowane z udziałem środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł.

W bieżącym roku przy ścieżce pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Radziejowskiej i Włocławskiej pojawi się 35 nowych lamp finansowanych z budżetu gminy. Ponadto Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1,699 mln zł w ramach programu Rozświetlamy Polskę. Lampy sodowe zastąpione zostaną energooszczędnymi oprawami LED, co niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Na rok 2024 zaplanowano także realizację inwestycji polegającej na odnowie przestrzeni miejskich  poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy. Projekt w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Lipowej w Kruszwicy przewiduje wykonanie nowej nawierzchni mineralnej poprzez uporządkowanie geometryczne istniejących alejek, montaż nowych urządzeń małej architektury, nowego oświetlenia parkowego oraz renowację pokolejowej wieży na wodę.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy przy ul. Mickiewicza 11 zaplanowano doposażenie placu zabaw w zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, piaskownicę, kalistenikę, tablice tematyczne typu kółko-krzyżyk.

Na rok 2024 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło – budowa przystani wodnej”. Inwestycja została ujęta w Strategii OPPT Powiatu Inowrocławskiego, dzięki której możliwe będzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

Gmina Kruszwica przygotowuje się także do realizacji przebudowy stadionu przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy. Opracowano już dokumentację techniczną. Realizacja zadania w pełnym zakresie będzie możliwa w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.


Source url: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/en/node/90

Attachments
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/plany%202024.jpg