Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-polozonych-wzdluz-drogi-krajowej-w

Załączniki