Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej

Zakres prac: W ramach prac zastosowane zostaną rozwiązania mające wpływ na ograniczenie emisyjności energii elektrycznej i cieplnej. Wykonany zostanie plac zabaw wraz zagospodarowaniem. Wyposażona kuchnia wraz ze stołówką będzie zapewniać posiłki, dzięki czemu dzieci będą mogły przebywać w budynku szkolnym również po lekcjach. Zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi spowoduje większą aktywność zawodową rodziców. W bieżącym roku zaplanowano również rozpoczęcie prac budowlanych w celu rzeczowej realizacji inwestycji.

Wykonawca:

- Studio Architektury  GAMMA sp. z o. o. z miejscowości Białystok (dokumentacja techniczna)

- DELMAR Marzena Starzyńska z Włocławka (wykonawca robót budowlanych)

Wartość robót budowlanych: 6 050 000,00 zł

Źródło finansowania: Zadanie jest finansowane w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość otrzymanej dotacji wynosi 3.650.000,00zł.

Termin wykonania prac budowlanych: 2021 - 2022r.

 

1[0]

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/ochrona-klimatu-oraz-zwiekszenie-aktywnosci-zawodowej-mieszkancow-poprzez-termomodernizacje

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/RFIL-Przedszkole.jpg