CYFROWA GMINA

1[0]

Gmina Kruszwica otrzymała środki na realizację Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” w wysokości 570.360,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

MODUŁ 1: Cyfryzacja: biur, jednostek publicznych, jednostek, podległych i nadzorowanych, Chmura obliczeniowa dla JST:

  1. Zakup komputerów PC (stacji roboczych) w celu wymiana najstarszych komputerów z systemem Windows 7 na nowe (11 szt.);
  2. Zakup komputerów PC (stacji roboczych) na potrzeby obsługi rejestrów państwowych ŻRÓDŁO (BUSC, Rejestr Dowodów Osobistych, PESEL) w celu wymiana komputerów z systemem Windows 7 na nowe (3 szt.);
  3. Zakup komputerów przenośnych (laptopy) w celu umożliwienia pracy zdalnej pracowników w sieci VPN oraz wymiany komputerów z systemem Windows 7 na nowe (4 szt.);
  4. Zakup oprogramowania biurowego do zakupionych stacji roboczych oraz komputerów przenośnych (18 szt.);
  5. Rozbudowa Data Center o centralny obiektowy magazyn danych w celu zwiększenia ochrony przetwarzanych danych (praca na wspólnych zasobach) oraz ich przechowywania (archiwizacji);
  6. Rozbudowa systemu zdalnego dostępu oraz pracy zdalnej BEYOND PRA – zwiększenie ilości licencji dostępowych do pracy zdalnej.

 

MODUŁ 3:

  1. Szkolenia dla kadry IT w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa posiadanej infrastruktury.

 

MODUŁ 4:

  1. Zakup specjalistycznego oprogramowania:

a) zakup systemu do ochrony stacji roboczych klasy EDR (Endpoint Detection and Response) który odpowiada na współczesne zagrożenia urządzeń końcowych, w tym ransomware i ataki 0-day.

b) zakup systemu klasy NAC (Network Access Control) zapewniającego kontrolę dostępu do sieci.

  1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa – audyt.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/cyfrowa-gmina

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/banner_na_strone_CG.jpg