Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-przyleglego-do-ulicy-kwiatowej-i

Załączniki