Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenu-polozonego-miedzy-ul-poznanska-i-sadowa

Załączniki