Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kruszwicy

finanse[0]

W ramach zadania została wykonana termomodernizacja 2 budynków:

-  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy;

- Szkoły Podstawowej nr 2  im. Tysiąclecia Państwa Polskiego  i Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy.

Termin realizacji: 2010r.

Źródło finansowania:

finanse[1]

Europejski Fundusz Rozwój Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska  Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-kruszwicy

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/termomodernizacja%20urz%C4%85d%20i%20SP2_0.jpg
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/logo%20RPO%202007-2013.jpg
  • [2] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/SP2%20po%20termomodernizacji.jpg?itok=QY4omNsx
  • [3] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/20190419_095130.jpg?itok=iNCFLxfI
  • [4] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/UM%20przed%20termomodernizacj%C4%85.jpg?itok=kzZcrN8p
  • [5] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-03/UM%20w%20trakcie%20termomodernizacji.jpg?itok=4ccElxoF