Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap II

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono rzeczową realizację zadania. W wyniku realizacji zadania zmodernizowano 300,57 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Jest to kontynuacja działań inwestycyjnych prowadzonych w ubiegłym roku. Nawierzchnia przebudowanej drogi i zjazdów z betonu asfaltowego.

Wykonawcą inwestycji była firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa. Prace nadzorowała firma PRO-NAD Jarosław Góralczyk ze Strzelna.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 28.896,00 zł, które  pochodzi ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/przebudowa-drogi-gminnej-nr-150806c-polanowice-chrosno-na-odcinku-sukowy-slabecin-etap-ii

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/Screenshot_2019-08-06%20Z%20miejscowo%C5%9Bci%20Sukowy%20do%20S%C5%82ab%C4%99cina%20pojedziemy%20odnowion%C4%85%20drog%C4%85%20Oficjalna%20strona%20Urz%C4%99du%20Miasta%20Kruszwica.png?itok=NH8iIYu-
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/sukowy-chrosno.png?itok=zW-j7gCN