Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy

W 2019r. opracowano dokumentację techniczną dla powyższej inwestycji. Projekt zakłada powstanie 628 grobów ziemnych, z czego 453 będą pojedyncze, 144 podwójne, 30 dziecięcych i 1 mogiła zbiorowa dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Groby mogą być dwupoziomowe. Liczba nisz w zaprojektowanych kolumbariach wynosi 1128 sztuk. Nisze będą pojedyncze lub rodzinne. Na terenie cmentarza znajdą się m.in. powierzchnie grzebalne (groby ziemne i kolumbarium), ciągi komunikacyjne wraz z placem centralnym, oświetlenie o charakterze parkowym, punkty poboru wody, miejsca gromadzenia odpadów, zieleń urządzona, elementy małej architektury (np. ławki).

Budowa cmentarza odbywać się będzie wieloetapowo w kolejnych latach.

W kwietniu 2020r. rozpoczęły się badania archeologiczne na terenie przeznaczonym pod inwestycję polegającą na budowie cmentarza komunalnego. Obowiązek przeprowadzenia takich badań został nałożony przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na znajdujące się w tym miejscu udokumentowane stanowisko archeologiczne. Wyprzedzające badania archeologiczne umożliwią właściwe wydobycie, udokumentowanie i zabezpieczenie materiałów zabytkowych przed utworzeniem cmentarza. Jednocześnie zapobiegną konieczności każdorazowego prowadzenia badań archeologicznych w miejscach przeznaczonych na pochówek.

Prace prowadzone są przez firmę Pracownia Archeologiczna i Archeobotaniczna Arkadiusz Wiktor z siedzibą w Skulsku. Łączna powierzchnia terenu do eksploracji wynosi około 86 arów. Zakończenie badań wraz ze sporządzeniem sprawozdania i odbiorem konserwatorskim planowane jest na 10 lipiec br. Wówczas teren zostanie archeologicznie uwolniony pod inwestycję.

W 2020 roku wykonano również budowę ogrodzenia cmentarza, budowę wodociągu i punktów poboru wody oraz budowę niektórych alei i placów cmentarnych.

Na w/w prace wyłoniono już wykonawców w drodze postępowań przetargowych.

Wykonawca ogrodzenia: A.P.R. SEWIM Katarzyna Luzinska z Kruszwicy.

Wykonawca wodociągu: Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy.

Wykonawca alejek: P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Prace archeologiczne:

Prace budowlane:

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/index.php/page/budowa-cmentarza-komunalnego-w-kruszwicy

Załączniki
 • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/20200422_110943.jpg?itok=kiWiuzdR
 • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/20200422_111058.jpg?itok=-57_cKPu
 • [2] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/20200422_111120.jpg?itok=4b1BHwYt
 • [3] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/20200422_111331.jpg?itok=LaChl9uc
 • [4] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/20200422_111859.jpg?itok=vPUzeHKo
 • [5] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/20200422_112203.jpg?itok=ED-xAwPc
 • [6] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/DSC00588.JPG?itok=WtvPbwcf
 • [7] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/DSC00593.JPG?itok=9z3HgBWS
 • [8] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/wizualizacja%20.jpg?itok=2DuzqR92
 • [9] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/cmentarz-1.jpg?itok=cZgInUFB
 • [10] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/cmentarz-2.jpg?itok=R6MX3Wqb
 • [11] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/cmentarz-3.jpg?itok=rs07xdOb
 • [12] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/1607083527379.jpg?itok=kmlgt08H
 • [13] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/1607083673288.jpg?itok=quv9gCQH