Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778

Zakres prac: Zadanie obejmowało m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę rowów drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSP-POM Piotr Pomagier. Nadzór inwestorski nad realizacją prac pełni firma R-DROG Rafał Młynarczyk.

Wartość zadania:  1 183 158,45 zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 573 436,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 572.822,45 zł

 

1[0]

2[1]

 

 

 

 

 

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/page/przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowosci-przedbojewice-od-km-0000-do-km-0778

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/RFIL-Przedbojewice.jpg
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/Przedbojewice.png
  • [2] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-12/20211013_130754.jpg?itok=MRdSWbrM
  • [3] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-12/DSC07962.JPG?itok=JQfm9Tyj
  • [4] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-12/DSC07972.JPG?itok=0PwVYmUx