Informacja

informacja[0]

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/informacja-9

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2023-03/info.jpg?itok=PPHSOUNC