Propozycje działań dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Nasza Gmina
informacja[0]

Sposobem na ograniczenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków mieszkalnych, a tym samym na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy, jest ich właściwa izolacja termiczna. Ocieplenie ścian, wymiana pokrycia dachowego, uszczelnienie okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia - to tylko niektóre z działań, jakie proponujemy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, oferując na te cele wsparcie w postaci pożyczek i dotacji w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy i Toruniu, zrzeszający spółdzielnie mieszkaniowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, podaje, że w naszym regionie funkcjonują 64 tego rodzaju podmioty. W mieszkaniach należących do spółdzielni żyje około 350 tysięcy osób, czyli co szósty obywatel regionu.

 

Nisko oprocentowane pożyczki

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą uzyskać niekomercyjne pożyczki przeznaczone na sfinansowanie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych. Wsparcie oferuje Getin Noble Bank, wybrany jako pośrednik finansowy dysponujący środkami z naszego RPO. Pieniądze z pożyczek można przeznaczyć na izolację termiczną budynków (ocieplanie), wymianę pokrycia dachów oraz stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie energooszczędnego oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych, przemodelowanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowanie automatycznych systemów zarządzania budynkiem, a także rozwiązania w dziedzinie zielonej energii, w tym nowoczesnych technologii do przydomowej produkcji elektryczności i ciepła. Maksymalna wartość pożyczki to 10 milionów złotych.  Oprocentowanie dla inwestycji, dzięki którym oszczędność energetyczna osiągnięta zostanie na poziomie co najmniej 25 procent wynosi 0,2%. W przypadku uzyskania efektu energetycznego na poziomie co najmniej 60 procent, oprocentowanie jest zerowe. Kwota jaką dysponuje na ten cel Getin Noble Bank to 69 milionów złotych.

Dotacje z RPO

Wsparcie można także uzyskać startując w aktualnych konkursach RPO dotyczących rewitalizacji obszarów miejskich. Można je wykorzystać na remont zdegradowanych budynków i zagospodarowanie ich otoczenia, remont przestrzeni wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz rozbudowę podstawowej infrastruktury komunalnej. Nabór wniosków jest prowadzonych w comiesięcznych rundach konkursowych do końca 2020 roku. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 243 milionów złotych.

W wyniku przeprowadzonych do tej pory naborów, do dofinansowania wyłoniliśmy już 19 projektów. Wartość tych inwestycji to blisko 90 milionów złotych. Wsparcie ze środków RPO wynosi ponad 56 milionów złotych. W przygotowaniu są umowy na realizację kolejnych 5 przedsięwzięć. 

  • Więcej o konkursach na stronie mojregion.eu tutaj i tutaj

Informacje na temat możliwego dofinansowania dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych można uzyskać także w naszej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/propozycje-dzialan-dla-spoldzielni-i-wspolnot-mieszkaniowych

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2020-04/90510643_2492276844418931_7951004927650693120_n_0.jpg?itok=HVfGSGwd