Gmina Kruszwica przygotowuje dotacje na „zbieranie deszczówki”

Nasza Gmina
Chwytaj deszcz[0]

Zmieniający się klimat sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami długotrwałych susz. W związku z powyższym kruszwicki samorząd pracuje nad wprowadzeniem dotacji służących gromadzeniu i wykorzystywaniu wody deszczowej przez mieszkańców gminy.

Tzw. „deszczówka” to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej
i bardziej ekologicznie. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne.

Chcielibyśmy, żeby więcej gospodarstw domowych zaczęło wykorzystywać wodę opadową do celów gospodarczych, np. do podlewania własnych ogrodów, jednocześnie ograniczając zużycie wody do picia. Obecnie dopracowujemy ostatnie szczegóły dotyczące dokumentacji i zasad przyznawania dotacji – wyjaśnia Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy.

Dzięki dotacji będzie można m.in. wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową lub postawić naziemny wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.

Uważam, że woda deszczowa może być bardzo przydatna w gospodarstwie domowym i szkoda byłoby z niej nie skorzystać. Sam pomysł przyznawania dotacji na tego typu cele to dobry kierunek – informuje Stefan Lewandowski Radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/gmina-kruszwica-przygotowuje-dotacje-na-zbieranie-deszczowki

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2020-04/PODLEJ%20DESZCZEM.jpg?itok=Tn-8XL6t