Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy

W ramach zadania przebudowano 458,00 m drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej. Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach: 131/22, 131/23, 131/46 – obręb ewidencyjny Kruszwica 5.

W ramach prac wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, wybudowano kanalizację deszczową, a także wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów. Ponadto, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie terenu wraz z obsianiem trawą oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą prac była firma P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest dofinansowane z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 969.724,00 zł, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kruszwica a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/page/przebudowa-drogi-gminnej-nr-151730c-ul-spokojnej-w-kruszwicy

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-07/2a.jpg?itok=E9uLscrL
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-07/DSC01425.JPG?itok=imWHVAM9
  • [2] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-07/DSC01432.JPG?itok=MCKMZtoh