Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i złego stanu nawierzchni jezdni, a także dostosowanie parametrów ul. Folwarcznej, umożliwiających zakwalifikowanie jej do dróg publicznych.

W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji deszczowej, która odwodni zarówno rozbudowywane ulice jak i znaczną część osiedla Zagople. Wykonano także roboty drogowe m.in. nawierzchnię bitumiczną, opaski z kostki brukowej w ul. Mieszka I zjazdy indywidulane do posesji oraz korekta skrzyżowań. Łącznie przebudowano odcinek o długości 929,28 mb, tj. 661,66 mb ul. Folwarcznej oraz  267,62 mb ul. Mieszka I.

Wykonawcą prac jest firma P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest dofinansowane z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.227.782,00zł, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kruszwica a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/page/rozbudowa-drogi-gminnej-nr-151731c-ul-mieszka-i-oraz-ul-folwarcznej-w-kruszwicy

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Folwarczna.jpg?itok=nlJl0qu1
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/1601974817001.jpg?itok=wVSvsvA6
  • [2] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/Mieszka%20I.jpg?itok=KPKkJAT-
  • [3] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-02/IMG_20200114_100709.jpg?itok=45TVxPQG