Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki

logo[0]W latach 2018-2019 opracowywana była dokumentacja projektowa oraz uzyskiwano wszelkie dokumenty formalno - prawne niezbędne do realizacji w/w inwestycji.

Etap 1 . Opracowanie dokumentacji

Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Zakontraktowana wartość dofinansowania: 104.992,00 zł. Udział w konkursie na dokumentację był warunkiem wnioskowania o środki na realizacje rzeczową zadania.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Etap 2. Roboty budowlane

Planowany całkowity koszt zadania wynosi 10 365 777,77 zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa. Nowy most został zaprojektowany na najwyższe klasy obciążenia taborem samochodowym oraz pojazdami specjalnymi. Sam obiekt oraz drogi dojazdowe zaprojektowano tak, by w przyszłości mogły stanowić część obwodnicy Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62.

W listopadzie 2020 r. podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko–Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na dofinansowanie tego zadania. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i poprawi komunikację w naszej Gminie, która podzielona jest przez jezioro Gopło i rzekę Noteć na dwie części.

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w Kobylnikach w ramach programu „Mosty dla regionów”. Szczególne podziękowania należą się Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi i Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi za pomoc w staraniach o dofinansowanie tego zadania z programu „Mosty dla regionów”.

W 2020r. wyłoniono Wykonawcę prac budowlanych, tj.  firmę WANT Sp. z o.o. z Tczewa. Realizacja robót potrwa do końca 2021r.

Zakres zadania obejmuje budowę mostu przekraczającego rzekę Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno - budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego.

Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030

-klasa mostu „A" (najwyższa klasa obciążeniowa).
-klasa drogi - G.

Podstawowe parametry użytkowe:

 • jezdnia o szerokości 8,0m,
 • chodnik o szerokości 4,55m (szerokość użyteczna 3,5m),
 • opaski jezdni 1,1m,
 • barieroporęcze  mostowe, stalowe, wysokości 1,2m,
 • szerokość całkowita obiektu 13,65m,
 • rozpiętość osiowa przęsła 43,00m,
 • rozpiętość w świetle przyczółków 42,00m,
 • płyty przejściowe długości 5,0 m.

Projektowany most będzie uwzględniał skrajnię żeglowną dla drogi wodnej kategorii Ib.
Projektowana szerokość drogi na dojazdach - 7,0 m.
Projektowany most zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Przekazanie placu budowy wykonawcy

Umowa z wykonawcą

Zdjęcia z podpisania umowy o dofinansowanie - dokumentacja


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/page/budowa-mostu-nad-rzeka-notec-wraz-z-przebudowa-drogi-gminnej-nr-150833c-w-miejscowosci

Załączniki
 • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/mosty%20dla%20region%C3%B3w.jpg
 • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/DSC03075.JPG?itok=aGTFxDqC
 • [2] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/DSC03079.JPG?itok=sDTr1ADb
 • [3] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/1.jpg?itok=Avp3l7P2
 • [4] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/2.jpg?itok=9DWoT70p
 • [5] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2021-01/3.jpg?itok=Eg5fVlNM
 • [6] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%201.jpg?itok=2EqvsF2_
 • [7] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%202.jpg?itok=W_Atx_o_
 • [8] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/vphoto_gallery_thumbnail/public/galerie/2020-05/most%203.jpg?itok=ee0E-D17