Informacja dot. przeprawy promowej w Ostrówku

Nasza Gmina
Informacja dot. przeprawy promowej w Ostrówku[0]

W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 22 października br. w miejscowości Ostrówek, podczas którego uszkodzony został prom informujemy, że obecnie trwa postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia, które prowadzi Komisariat Policji w Kruszwicy.
Ze wstępnych oględzin wynika, że uszkodzeniu uległ mechanizm podnoszenia klap najazdowych. Kontroli promu dokonał również Urząd Żeglugi Śródlądowej, który na skutek powyższego zdarzenia cofnął  świadectwo żeglugowe promu warunkujące dalsze jego funkcjonowanie.
W celu zminimalizowania skutków zamknięcia przeprawy promowej natychmiast po zaistniałym zdarzeniu uruchomiono zastępczą przeprawę łodzią dla mieszkańców miejscowości Ostrówek.
Osoby zmotoryzowane muszą korzystać z drogi alternatywnej przez miejscowość Łuszczewo.   
Gmina Kruszwica dokłada wszelkich starań, aby prom w Ostrówku uruchomić w jak najszybszym czasie, jednakże wznowienie jego działalności możliwe będzie po dokonaniu niezbędnych napraw oraz odnowieniu świadectwa żeglugowego. Ważnymi aspektami rzutującymi na termin przeprowadzenia napraw oraz ponownego uruchomienia promu są: przeprowadzenie procedury ubezpieczeniowej, konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na jego naprawę, procedura wyłonienia wykonawcy, a także obecna sytuacja epidemiologiczna.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/informacja-dot-przeprawy-promowej-w-ostrowku

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2020-11/Przeprawa%20promowa%20w%20Ostr%C3%B3wku.jpg?itok=03mT9iPY