Otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778

Nasza Gmina
Otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778[0]

Dziś (15.03) o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice.
8 firm wzięło udział w przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778”.

Oferty złożyły następujące firmy:
•    Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANSP-POM Piotr Pomagier – oferta cenowa 1 114 462, 95 zł
•    Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. – oferta cenowa 1 632 653, 75 zł
•    Colas Polska Sp. z o.o. – oferta cenowa 1 264 805, 79 zł
•    PARTNERTECH STABITERRA Sp. z o.o. – oferta cenowa 1 344 615, 73 zł
•    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością – oferta cenowa 1 263 227, 26 zł
•    MCC Spółka Akcyjna – oferta cenowa 1 569 683, 85 zł
•    TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – oferta cenowa 1 292 652, 13 zł
•    Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX – oferta cenowa 1 276 433, 98 zł

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę rowów drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 4 miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/otwarcie-ofert-na-przebudowe-drogi-gminnej-w-miejscowosci-przedbojewice-od-km-0000-do-km-0778

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2021-03/Foodie%27s%283%29.jpg?itok=bF9Ozb2D