Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Przedbojewicach

Nasza Gmina
Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Przedbojewicach[0]

Dziś w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778”.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.
Zadanie obejmować będzie m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę rowów drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 1 114 462,95 zł, z czego kwotę 526 116,00 zł udało się nam pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z działaniami podjętymi przez Ministerstwo w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 4 miesiące, licząc od dnia przekazania placu budowy.

umowa Przedbojewice[1]

 


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/news/podpisano-umowe-na-przebudowe-drogi-gminnej-w-przedbojewicach

Załączniki
  • [0] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/styles/1060x581/public/obrazek/2021-04/Foodie%27s%285%29.jpg?itok=XhWg6Wlx
  • [1] https://www.gminakruszwica.pl/sites/default/files/pliki/IMG_20210408_102414.jpg