Sprzedaż

Zbycie nieruchomości odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia zamieszczone są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=211
lub w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6.


Adres źródłowy: https://www.gminakruszwica.pl/page/sprzedaz

Załączniki