Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa UE 2014 – 2020 stwarza nowe możliwości dofinansowania. Założenia tej perspektywy przydzielania środków unijnych w  dużej części nakierowane są na politykę terytorialną.

Gmina Kruszwica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskała środki dla realizacji 10 projektów infrastrukturalnych. W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano dofinansowanie dla dwóch projektów w zakresie edukacji.

Ponadto w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wprowadzeniem zdalnej nauki, Gmina Kruszwica pozyskała środki na zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

PROW 2014-2020:

RPO WK-P 2014-2020 - EFRR

RPO WK-P 2014-2020 - EFS

PO PC 2014-2020