Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie

znakTermin realizacji: 2019r.

Opis zadania:

W ramach zadania przebudowano ul. Chabrową w miejscowości Grodztwo na odcinku 842,34mb.

Zakres prac obejmował:

- budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m. ;

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szerokości 0,75m i nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie muld odwadniających;

- budowę zjazdów o nawierzchni bitumicznej;

- wykonanie dojść pieszych do posesji.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa. Prace nadzorowała firma PRO-NAD Jarosław Góralczyk ze Strzelna.

Wartość robót budowlanych: 762.600,00 zł.

Źródła finansowania:

Gmina Kruszwica na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.773,00 zł, czyli  63,63%  kosztów kwalifikowalnych w ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.