Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica

Termin realizacji rzeczowej: 2014r.

Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

finanse

 

 

 

 

 

Zakres prac:

Projekt obejmował remont 11 świetlic na terenie gminy Kruszwica, a mianowicie w miejscowościach:

 • Chełmce,
 • Gocanowo,
 • Ostrowo,
 • Witowice,
 • Rusinowo,
 • Żerniki,
 • Sukowy,
 • Wróble,
 • Tarnowo,
 • Polanowice,
 • Rzepowo.

Zakres prac był zróżnicowany (w zależności od stanu w jakim znajdowała się dana świetlica), m. in. wymianę okien, drzwi, malowanie i odnowienie pomieszczeń podłóg, a z zewnątrz remont pokrycia dachowego czy elewacji, itp.

Wykonawcą robót budowlanych była firma APR SEWIM Katarzyna Luzinska z Kruszwicy.

Podczas prowadzonych prac uwzględnione zostały sugestie sołtysów i mieszkańców, dzięki czemu obiekty te jeszcze lepiej będą spełniały swoją funkcję. Efekty realizacji projektu spotkały się z wieloma przychylnymi opiniami, zarówno Sołtysów jak i mieszkańców.


Fotogaleria:


Opinie Sołtysów:

cytatylogo