Poprawa życia mieszkańców terenów popegeerowskich w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Karsk- Brześć

Zakres prac: realizacja robót budowlanych.

W ramach projektu przewiduje się częściową budowę sieci wodociągowej celem dostarczenia wody do miejscowości Karsk i Brześć, które obecnie nie są objęte dostawą wody z gminnego systemu zasilania w wodę.

Realizacja planowanej inwestycji wpłynie na zapewnienie odpowiedniej ilość dostarczanej wody,  poprawę jej jakości oraz gwarancję właściwego ciśnienia wody dostarczanej do hydrantów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia znacząco wzrośnie poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego, co umożliwi sprawne działania Straży Pożarnych w przypadku pożaru.

Wykonawca: Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy w ramach zadań własnych

Wartość zadania: ok. 700.000,00 zł (planowana kwota)

Źródło finansowania: dofinansowanie w wysokości: 700.000,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na realizację projektu.

Termin wykonania: 2022r.

 

1