Rozbudowa ul.Kujawskiej i ul.Solidarności w Kruszwicy

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier z Kruszwicy.

Termin realizacji: 2022- 2023r.

Projekt obejmował gruntowne wzmocnienie nawierzchni, przebudowę parkingów, tworzenie nowych miejsc postojowych, wykonano kanał technologiczny, zatokę autobusową przy ul. Kujawskiej i doświetlenie przejść dla pieszych, mających na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników tych dróg.

Ponadto, jednym z najistotniejszych elementów tej inwestycji była przebudowa i rozbudowa  sieci kanalizacji deszczowej, dzięki której zniwelowano problem zalewania ulic Solidarności, Spokojnej, Zacisze oraz części ulicy Kujawskiej.

Parametry rozbudowywanych ulic: klasa drogi: D, prędkość projektowa: 30 km/h, kategoria ruchu KR2, szerokość jezdni od 6,25 m do 7,60 – ul. Solidarności oraz 7,0 m ul. Kujawska odwodnienie za pomocą istniejących oraz projektowanych elementów kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe istniejące oraz zaprojektowane doświetlenia przejść dla pieszych nawierzchnia jezdni oraz ścieżki rowerowej bitumiczna, chodników, zatok postojowych, autobusowych i zjazdów z kostki betonowej.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przyznane dofinansowanie:  1.958.554,00 zł.

RFRD