Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

logo

 

 
 
 
 
 
 
Gmina Kruszwica po raz drugi skorzystała z rządowego programu Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
 
Całkowita wartość projektu: 113.652,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania: 105.000,00zł,

Źródła finansowania: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

W ramach projektu zakupiono 42 przenośne komputery marki Dell, które zostaną użyczone 27 uczniom  i 15 nauczycielom z 7 szkół z terenu gminy Kruszwica.

Szkoły objęte wsparciem:

•    Zespół Szkół Samorządowych  Nr 1 w Kruszwicy;
•    Zespół Szkól Ogólnokształcących Szkoła w Kruszwicy;
•    Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach;
•    Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach;
•    Szkoła Podstawowa im Marii Patyk w Sławsku Wielkim;
•    Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej;
•    Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie.
 
W przypadku, gdy zajęcia szkolne będą prowadzone wyłącznie stacjonarnie sprzęt będzie wykorzystywany do zajęć szkolnych.