Przebudowa drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnówko-Kicko oraz drogi wewnętrznej

Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnówko-Kicko od km 0+000 do km 0+204 długości 0,204 km oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 3/2 od km 0+000 do km 0+178 długości 0,178 km. W ramach inwestycji wykonano jezdnię z betonu asfaltowego, nowy chodnik z kostki betonowej, nowe miejsca parkingowe, zjazdy i pobocza, a także zamontowano nowe oświetlenie.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier.

Termin realizacji: 2023r.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 606.835,00 zł.

1