Przebudowa drogi gminnej nr 150808C Sukowy-Chrosno-DP2586C

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Pomagier

Przedmiotem realizacji zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 150808C na odcinku 810,09mb w miejscowości Baranowo.

W ramach zadania wykonano:

-jezdnię drogi gminnej o szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m (mijanki)

- zjazdy do przyległych nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej na pola uprawne oraz wykonanie dojść do posesji z kostki betonowej

- muldy oraz rowy odwadniające wraz z przepustami pod zjazdami

- obustronne pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m

-wycinkę kolidujących drzew

Termin realizacji: 2023r.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania: 651.112,00 zł.

RFRD

 

 

 

 

1