Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży

Nazwa zadania Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie ekspozycji prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz prapoczątki Państwa Polskiego celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją ekspozycyjną obiektu w czasie świąt narodowych:

Zakres prac: W ramach inwestycji wykonana została aranżacja multimedialna wewnątrz Mysiej Wieży oraz zewnętrzne oświetlenie architektoniczne obiektu wraz z niezbędną instalacją elektryczną. Iluminacja obejmuje oświetlenie całoroczne oraz możliwość wyświetlania okazjonalnie motywów graficznych. Zastosowany będzie również system monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN dla i elementów multimedialnych. W ramach aranżacji wykonane będą interaktywne pulpity projekcyjne jako wirtualne księgi z wbudowanym projektorem i system prezentacji dotykowej wraz z precyzyjnym systemem śledzenia umożliwiającym intuicyjne interakcje użytkownika - takie jak przewracanie stron wirtualnej książki, bezpośrednie przechodzenie do rozdziałów oraz odtwarzanie animacji i filmów.  System interaktywnej podłogi jako interaktywna projekcja wyświetlająca na podłodze animacje - biegające i reagujące na ruch zwiedzających myszki. Zamontowany zostanie zestaw urządzeń do projekcji historii oraz ikonografii Zamku w Kruszwicy i Mysiej Wieży wraz z ekranami projekcyjnymi. Całość aranżacji jest oświetlona i oprawiona w narrację lektorską.

 

Wykonawcy:

- Wykonawca dokumentacji : firma 7MUZ Ewa Świder–Grobelna,

- Wykonawca prac budowlano - montażowych :  firma Graffiti Jakub Supranowicz z miejscowości Kobyłka.

 

Całkowita  wartość zadania: 1.269.000,00 zł

 

Źródło finansowania: Zadanie było realizowane przy udziale środków finansowych z budżetu państwa. Wartość dofinansowania wyniosła 689.430,00 zł.