Dotacje na wymianę źródeł ciepła

O przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (kotły węglowe) mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Likwidacja istniejącego kotła może nastąpić dopiero po zawarciu stosownej umowy o dotację z Gminą.

Warunki udzielenia dotacji uregulowane są w Uchwale Nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica oraz w Uchwale Nr XLIII/442/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kruszwica.

(Treść uchwał dostępna jest na stronie http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=uchwaly&nid=12229&y=2018&which=Rady+Miejskiej oraz http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?app=uchwaly&nid=11665&y=2017&which=Rady+Miejskiej).

Wniosek do pobrania w załączniku, na stronie internetowej: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/?cid=510&bip_id=12749, w tutejszym Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 24 lub w Referacie Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 7.