MALUCH+

 

maluch+

W dniu 31 maja 2021r. miało miejsce otwarcie pierwszego żłobka w Kruszwicy – placówki opiekuńczej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Kruszwica. W ramach inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek część pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kruszwicy została zaadaptowana na żłobek dla dzieci w wieku do 3 roku życia.
Do żłobka prowadzi osobne wejście z szerokimi schodami oraz windą.
Utworzone zostały dwie sale dla dzieci – sala zabaw i sala leżakowania – ze wspólną dla tych sal toaletą dla dzieci. W żłobku znajduje się również szatnia wyposażona w szafki, ławeczki oraz przewijak, a także pomieszczenie biurowe.

Na realizację tego zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 528.000,00 zł z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020. Dotacja została przekazana na podstawie umowy nr 2/2020/M1a zawartej dnia 17.04.2020 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kruszwica.. Funkcjonowanie żłobka będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Natomiast prace adaptacyjne oraz wyposażenie zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH +” 2020.

Już 1 czerwca w dniu swojego święta  próg Żłobka w Kruszwicy przekroczyli pierwsi jego wychowankowie.

"Jest to dzień dla nas wyjątkowy, tak bardzo oczekiwany zarówno przez rodziców małych dzieci, jak i przez całe nasze społeczeństwo. Nowy obiekt jest i będzie wizytówką naszej gminy, a stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom czuć się bezpiecznie, poszerzać umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania" - mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.