Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ul. Tadeusza Kościuszki, Kolegiackiej, Wiejskiej i PCK w m. Kruszwica