Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo – ul. Kwiatowej

Termin realizacji rzeczowej: 2016r.

Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

finanse

Zakres prac:

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej w miejscowości Grodztwo ul. Kwiatowa o długości około 765,44mb. Nawierzchnia jezdni wykonana została z betonu asfaltowego o grubości 8 cm. Ponadto wykonano pobocza utwardzone. Do posesji i na pola wykonane zostały nowe zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

foto

logo