Przygody z nauką

Projekt „Przygody z nauką" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności oraz jakości kształcenia w  szkołach na terenie Gminy Kruszwica przez wdrożenie nowoczesnych metod uczenia się które przyczynią się do poprawy wyników osiąganych na egzaminach zewnętrznych.

Projekt jest realizowany w dwóch etapach.

„Przygody z nauką"  Nr projektu RPKP.10.02.-04-017/17     

umowa o dofinansowanie nr UM _SE.433.1.468.2018 z dnia 8.06.2018

Całkowita wartość projektu                                                       414.875,00 zł

EFS  wartość dofinansowania :

środki unijne                                                                                 352.643,75 zł

budżet państwa                                                                             41.487,50 zł

wkład własny pieniężny   gminy  5%                                             20.743,75 zł

Projekt zrealizowano od 08.06.do 30.07.2019                                       

Szkolenie w formie warsztatów w zakresie „nauczanie metodą eksperymentu” : 26 nauczycieli uczących przyrody,biologii, chemii,fizyki, geografii, matematyki.

Liczba dzieci biorących udział w projekcie:  529.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach biorących udział w projekcie.

Udział wzięły szkoły: SP nr 2, SP Sławsk Wielki,SP Polanowice, SP Rusinowo,SP Wola Wapowska i LO w Kruszwicy.

Zakres projektu:

  • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j.angielski.
  • Zajęcia rozwijające: matematyka, biologia, przyroda, geografia, j.angielski.
  • Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze  dla uczniów posiadających opinię PPP
  • doradztwo zawodowe dla uczniów LO
  • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej i przyrodniczej.

 

„Przygody z nauką etap II" Nr projektu RPKP.10.02.-04-0016/18

umowa o dofinansowanie nr UM _WR.433.1.006.2019

Realizacja projektu od 01.08.2019 do 30.07.2019 r

Całkowita wartość projektu                                                       415.426,25 zł

EFS warość dofinansowania                                                    353.112,31 zł

wkład własny pieniężny  gminy 15%                                          62.313.94 zł 

Liczba dzieci biorących udział w projekcie: 534.            

Szkolenie w formie warsztatów w zakresie „nauczanie metodą eksperymentu” : 16 nauczycieli uczących przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki.

Liczba dzieci biorących udział w projekcie:  500.

Udział wzięły szkoły: SP nr 2, SP Sławsk Wielki,SP Polanowice, SP Rusinowo,SP Wpola Wapowska i LO w Kruszwicy, SP Chełmce, SP nr 1 w Kruszwicy.

Zakres projektu:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, j.angielski
  • Zajęcia rozwijające: matematyka, biologia, przyroda, geografia, j.angielski.
  • Zajęcia kompensacyjno wyrównawcze  dla uczniów posiadających opinię PPP
  • doradztwo zawodowe dla uczniów  LO
  • Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno-przyrodniczych.