Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i złego stanu nawierzchni jezdni, a także dostosowanie parametrów ul. Folwarcznej, umożliwiających zakwalifikowanie jej do dróg publicznych.

W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji deszczowej, która odwodni zarówno rozbudowywane ulice jak i znaczną część osiedla Zagople. Wykonano także roboty drogowe m.in. nawierzchnię bitumiczną, opaski z kostki brukowej w ul. Mieszka I zjazdy indywidulane do posesji oraz korekta skrzyżowań. Łącznie przebudowano odcinek o długości 929,28 mb, tj. 661,66 mb ul. Folwarcznej oraz  267,62 mb ul. Mieszka I.

Wykonawcą prac jest firma P.P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie jest dofinansowane z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.227.782,00zł, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kruszwica a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.