Składy Rady Miejskiej

1.    Aleksander Budner Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
2.    Katarzyna Luzinska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kruszwicy
3.    Maciej Wasielewski Wicerzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy
4.    Dariusz Augustyniak
5.    Bartłomiej Dzwoniarkiewicz
6.    Tomasz Frejliszek
7.    Mateusz Hanusiak
8.    Jacek Kaczmarek
9.    Jarosław Kaczmarek
10.    Łukasz Kowalski
11.    Andrzej Michalak
12.    Sebastian Sobecki
13.    Tomasz Staszak
14.    Maciej Szpolorowski
15.    Dariusz Zdziarski