Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi