Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy – I etap

finanseW ramach projektu przebudowano 995mb drogi. Ponadto, wzmocniono konstrukcję ulic, uporządkowano ruch w rejonie Kolegiaty wraz ze zwiększeniem liczby miejsc parkingowych, a także wyregulowano odwodnienie.

Termin realizacji: 2009r.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwój Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Realizacja projektu wpłynęła na:

•ułatwienie organizacji komunikacji publicznej

•poprawę bezpieczeństwa pieszych

•bezpieczny dojazd do obiektów handlowych, usługowych, szkół, hali sportowej
i przedszkola oraz domów mieszkalnych

•poprawę dojazdu autobusów turystycznych do kolegiaty z XII w.

•oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych

•zmniejszenie ilości uszkodzeń pojazdów związanych ze złą nawierzchnią

•wygodne korzystanie z miejsc parkingowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

logo