Odnowa przestrzeni miejskich poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy

Całkowita wartość projektu: 873.890,24 zł

Dofinansowanie: 305.438,00 zł

Źródło finansowania: dofinansowanie z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej gminy Kruszwica dla mieszkańców i turystów poprzez odnowę przestrzeni miejskich,tj. zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy.

Zakres projektu:

Przedmiotem operacji jest odnowa przestrzeni miejskich  poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej (działka ew. nr 8/3) oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy (działki ew. 103 i 106).

W ramach projektu zaplanowano stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej. Teren objęty operacją dostosowywany został do użytku różnych przedstawicieli społeczeństwa, także dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności, między innymi ze względu na problem z zaburzeniami neurologicznymi, choroby mięśniowo szkieletowe, dla osób niewidomych/słabowidzących, czy też z ograniczoną mobilnością ruchową.

Projekt w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Lipowej w Kruszwicy przewidywał wykonanie nowej nawierzchni mineralnej poprzez uporządkowanie geometryczne istniejących alejek, montaż nowych urządzeń małej architektury (ławek z oparciem, ławki wokół drzewa, ławek łukowych, ławek – leżanek, ławek podestowych, ławek z donicą, donice drewniane, huśtawkę wahadłową, kosze na śmieci), nowego oświetlenia parkowego oraz renowację pokolejowej wieży ciśnień. Dodatkowo, w celu zachęcenia mieszkańców do skorzystania z ekologicznego transportu jakim jest rower, zaplanowano montaż stojaka na rowery.

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy przy ul. Mickiewicza 11 doposażono plac zabaw w zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową bocianie gniazdo, huśtawkę wagową, piaskownicę, kalistenikę, tablice tematyczne typu kółko-krzyżyk. Planuje się także umieszczenie regulaminu placu zabaw wraz z informacjami o użytkowaniu obiektu alfabetem  Braille’a.

Infrastruktura powstała w ramach projektu wpłynie na integrację wielopokoleniową, umożliwienie spędzania czasu wolnego na powietrzu, wspomagając rozwój intelektualny i ruchowy. Zaplanowano elementy parku sensorycznego – oprócz nasadzeń kompensacyjnych w postaci drzew wykonano także nasadzenia w donicach roślinnością niskopienną wieloletnią pozwalającą na stworzenie kompozycji: zapachowej, dotykowej i dźwiękowej. Dodatkowo, w każdej donicy umieszczono tabliczkę informacyjną z nazwą i opisem rośliny w formie tekstu wypukłego oraz w alfabecie Braille’a, co pozytywnie wpłynie na dostępność przestrzeni dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wykonawca :  Urbański Spółka z o.o. , ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń

logo

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"