Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica

Zakres prac: W ramach projektu zaplanowano wykonanie oświetlenia LED, które  wyróżniają się wyjątkową wydajnością i żywotnością. Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia na ulicach: Orlej – o 11 punktów świetlnych, Działkowej – 10 punktów świetlnych, Jastrzębiej – 11 punktów świetlnych, Kruczej – 7 punktów świetlnych, Solidarności – 24 punkty świetlne, Zielnej – 4 punkty świetlne oraz w miejscowości Giżewo – 3 punkty świetlne i Szarlej - Arturowo – 6 punktów świetlnych.

Dzięki oszczędności z pierwszego postępowania dotyczącego w/w zadania Gmina Kruszwica kontynuuje rozbudowę oświetlenia o kolejne 23 punkty świetlne - w miejscowościach: Ostrówek – 4 punkty świetlne, Sukowy – 6 punktów świetlnych, Bródzki – 1 punkt świetlny, Grodztwo ul. Dobra – 12 punktów świetlnych.

Wykonawca: Roman Omyła WIELOBRANŻOWE P.P.H.U. I TRANSPORTOWE „ELEKTROM” ( I postępowanie), Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Budowlanego Józef Miklas ( II postępowanie),

Wartość robót budowlanych:  750 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 750 000,00zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

1