Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap II

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono rzeczową realizację zadania. W wyniku realizacji zadania zmodernizowano 300,57 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Jest to kontynuacja działań inwestycyjnych prowadzonych w ubiegłym roku. Nawierzchnia przebudowanej drogi i zjazdów z betonu asfaltowego.

Wykonawcą inwestycji była firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa. Prace nadzorowała firma PRO-NAD Jarosław Góralczyk ze Strzelna.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 28.896,00 zł, które  pochodzi ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.